خواهر زمستانی منخواهر زمستانی من، تا این لحظه: 12 سال و 8 ماه و 11 روز سن داره

خواهر زمستانی من

خداحافظ ای همدم تنهایی ما

سلام عزیزم دایی گلم کجایی؟دلمون برات پر میزنه شادی گلم همش دنبالت میگرده مامانجون طاقت نداره چرا ما را تنها گذاشتی و رفتی؟ 29 مهر بدترین پنج شنبه عمرم بود   خداحافظ ای مرهم دلها میسپارمت به دامان زهرا......
24 آبان 1395